Contact

App B.V.
Brink 3 & 7
7963 AA Ruinen

T: 0522-47 33 33

Kvk: 04060031

Copyright

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam appsoftware.nl berusten bij App B.V., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op appsoftware.nl .

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van App B.V. en haar toeleveranciers op de inhoud van appsoftware.nl.
De gebruiker mag de inhoud van appsoftware.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit appsoftware.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te laten verschijnen of anderszins openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van App B.V.