Privacybeleid

/Privacybeleid

Over App

App Software realiseert innovatieve digitale oplossingen voor bedrijven, bibliotheken en andere publieke instellingen. Wij zijn een pragmatische, creatieve en kundige partner in ICT die zowel software als hardware zelf bouwt.

Tijdens de bedrijfsactiviteiten verwerkt App Software persoonsgegevens van (mogelijke) klanten. App Software heeft deze gegevens nodig om contact te onderhouden met geïnteresseerde klanten en bestaande klanten. En om (mogelijke) klanten te informeren over relevante ontwikkelingen bij App Software en de producten en diensten van App Software. Daarnaast heeft App Software de persoonsgegevens nodig voor het versturen van offertes en het versturen en innen van facturen. Deze verklaring geeft meer uitleg over ons privacybeleid.

App Software vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Onze gegevens:

App BV
KvK: 04060031

E-mail
Tel: 0522 47 33 33
Bezoekadres: Brink 7, 7963 AA Ruinen

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

App Software verwerkt persoonsgegevens van mogelijke toekomstige klanten en bestaande klanten. Daarnaast maakt deze website gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer uitleg.

Gegevensverzameling bij relaties met mogelijke klanten en samenwerkingspartners

Wij verwerken gegevens van organisaties die overwegen onze producten of diensten af te nemen. Hier zitten ook persoonsgegevens bij.

Persoonsgegevens verzamelt App Software op deze website via een contactformulier. Dit formulier geeft u als mogelijke klant of samenwerkingspartner de gelegenheid om met ons in contact te komen. Het gaat om:

 • Naam
 • E-mailadres (verplicht)
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Informatie die is ingevuld in een open veld, zoals een vraag of opmerking (niet verplicht). (Meestal bevat de informatie in dit open veld geen persoonsgegevens)

Geïnteresseerde partijen melden zich soms ook op andere manieren. De hierboven beschreven persoonsgegevens krijgen wij dan van de betrokkene per e-mail of telefonisch. Of doordat de betrokkene ons een visitekaartje afgeeft.

Wij hebben deze gegevens nodig om met u contact te kunnen opnemen over uw contactverzoek, vraag of opmerking. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over relevante ontwikkelingen bij App Software, om offertes te versturen en om contact met u te blijven onderhouden.

Gegevensverzameling bij bestaande klantrelaties

Wij verwerken gegevens van organisaties die onze producten of diensten afnemen. Hier zitten ook persoonsgegevens bij. Het gaat om:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Wij hebben deze gegevens nodig voor:

 • Het informeren van klanten over relevante ontwikkelingen en aanpassingen bij de producten en diensten van App Software.
 • Het versturen van offertes
 • Het versturen en innen van facturen
 • Contact onderhouden met klanten (algemeen relatiebeheer)

Deze handelingen zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen App Software en de klant goed te kunnen uitvoeren.

Cookies

App Software verzamelt op deze website informatie door middel van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Analytische cookies verschaffen ons informatie over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie verbeteren we de website. Deze statistieken kunnen wij niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Wij analyseren deze gegevens met behulp van Recaptcha en Matomo.

Wie ontvangen deze persoonsgegevens?

De gegevens zijn inzichtelijk voor medewerkers van App Software. Wij delen deze informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij delen sommige persoonsgegevens met onze accountant en met een CRM-systeem. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst, waarin is afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De medewerkers van App Software hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

App Software bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Beveiliging

App Software heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, worden opgeslagen op eigen servers, die op Nederlandse bodem staan.

Rechten: gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens App Software van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen om uw gegevens in te zien.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens aan te laten passen, te laten verwijderen of op te vragen zodat u ze kunt overdragen naar een andere leverancier (dataportabiliteit). Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. App Software behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

per e-mail

App Bv, vul het Contactformulier in,

zet bij onderwerp: o.v.v. Inzageverzoek AVG

Per post

App BV
o.v.v. Inzageverzoek AVG
Brink 7
7963 AA Ruinen

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.