Algemene leveringsvoorwaarden

/Algemene leveringsvoorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene leveringsvoorwaarden van App Software downloaden.

De volgende algemene leveringsvoorwaarden gelden voor klanten die voor 21 september 2021 klant zijn geworden:

Algemene_leveringsvoorwaarden App mei 2020

De volgende algemene leveringsvoorwaarden gelden voor klanten die op of na 21 september 2021 klant zijn geworden:

Algemene leveringsvoorwaarden App september 2021