Software beheer

Doorontwikkeling en onderhoud van bestaande softwaresoftware beheer


Laat uw bestaande leverancier het afweten?

Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het risico te groot wordt om uw softwareonderhoud en de doorontwikkeling bij een enkele persoon te hebben. Het is dan veiliger om een gerenommeerd bedrijf achter de hand te hebben die bij kan springen bij drukte, uitval of bij tegenvallende prestaties.

Wij nemen regelmatig het beheer en de doorontwikkeling van andere softwarepakketten over. Het is in die gevallen van belang dat u eigenaar bent van de betreffende software en over de zogenaamde broncode kunt beschikken.
APP pakt het voor u op. Bij voorkeur komen we in gesprek met de oorspronkelijke softwarebouwer(s) en het liefst “teamen we met hem, haar of hun up”. Soms gaat dat niet en dan nemen we het hele softwarebeheer over. Zodra er wat is met de software springen we bij en lossen we het op. Ook wanneer u zogenaamde RFC’s heeft (Request for Change) gaan we direct met u om de tafel. Afhankelijk van de omvang van deze nieuwe functionaliteiten kunnen wij desgewenst ook een rol spelen bij het maken van een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp. In onderling overleg wordt bepaald hoe we verder met de software omgaan (datalocaties, nieuwe releases). Verder kunt u kiezen of u op de software een onderhoudscontract wilt of dat u op basis van de gewerkte (man-)uren een factuur wenst. Alles is mogelijk.

Niet vanzelfsprekend

Voordat we het jawoord geven gaan we de software eerst beoordelen. Als wij er heil in zien zullen we met u verder in gesprek raken om uw wensen en verwachtingspatronen in kaart te brengen. Het kan ook zijn dat wij het niet zien zitten. In dat geval zullen wij een advies uitbrengen over hoe u met de betreffende software toch verder kunt. Referenties op aanvraag