Functioneel ontwerp

Wij gaan het denkproces graag met u aaninnovatie


Software uitdenken is specialistenwerk

Wanneer u nieuwe software laat maken of een uitbreiding wenst in functionaliteit van bestaande software dan is het een uitdaging om dat zo goed mogelijk met de softwareontwikkelaar te communiceren. Kleine details kunnen op technisch gebied relatief veel voeten in aarde hebben. Vaak is het uitwerken van een functionaliteit tegelijk een denkproces om de exacte functionaliteit voor jezelf helder te krijgen. Wanneer u hier geen ervaring mee hebt dan is het zaak om daar hulp bij in te schakelen.

Voor veel mensen is het functioneel ontwerp de uitwerking van een uitgedacht concept naar gewenste, nog te ontwikkelen, software functionaliteiten. Als eindresultaat klopt dat ook, echter APP is naast resultaatgericht ook procesgericht. We nemen de tijd om met u mee te denken en met u te sparren over de verschillende te maken keuzes. We reiken suggesties aan en helpen actief mee om het gewenste doel te bereiken: misschien zijn er wel nieuwe technieken voorhanden om uw doel snel(ler) te bereiken. Ook behoeden we u voor bepaalde keuzes die hoge ontwikkelkosten met zich meebrengen terwijl er wellicht een alternatieve (lees ‘goedkopere’) oplossing voorhanden is.

Een goed functioneel ontwerp is vaak een hele investering. Echter deze verdient zich gemakkelijk terug doordat uw wensen duidelijk zijn en de softwareontwikkelaar niet “opgehouden wordt” door onduidelijkheden of bepaalde besluiten moet afwachten. Daarnaast hoeven we bij de ontwikkeling van de software geen technische voorzieningen te treffen die in een later stadium helemaal niet of maar deels gebruikt worden.