Volksuniversiteit

Locaties, docenten, cursussen en cursisten beheren via een webgebaseerde applicatie

In opdracht van Biblionet Groningen heeft APP deze applicatie ontwikkeld. Inmiddels wordt de applicatie op meerdere plaatsen in het land geïmplementeerd. Is uw interesse na het lezen van onderstaande info voor deze applicatie gewekt? Stuur dan een bericht zodat wij u in contact kunnen brengen met de juiste mensen bij Biblionet Groningen.

Een database met tientallen cursuslocaties, een docentencorps, een breed cursusaanbod en een paar duizend cursisten. Met die virtuele kaartenbak als uitgangspunt moet de cursist een cursus kunnen uitzoeken, nadere informatie vergaren over het lesmateriaal én on-line kunnen betalen met iDeal. De administratie van de VU moet die betalingen en inschrijvingen moeiteloos kunnen verwerken en de inkomsten op de juiste grootboekplaatsen terecht laten komen. Vanuit de beheeromgeving zijn alle onderdelen te bekijken en te wijzigen.

Mocht een cursus door te geringe aanmelding geen doorgang kunnen vinden, dan worden de inschrijvers daarvan per e-mail op de hoogte gebracht en het gestorte cursusgeld per omgaande geretourneerd. De restituties worden duidelijk weergegeven in de beheeromgeving. De locatiebeheerders kunnen zien welke docenten en welke cursisten zich hebben aangemeld voor een cursus in hun locatie en in geval van calamiteiten direct met hen via de mail communiceren.

Voorts is het mogelijk om last-minute extra cursussen, workshops en lezingen onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen en is het eenvoudig om iets dergelijks in het systeem in te voeren.

Tenslotte is er ook een vol-automatisch feed-backsysteem ingebouwd waarbij de cursisten na afloop van de cursus hun waardeoordeel kunnen geven over het gebodene. De gegevens die dat oplevert worden automatisch gecumuleerd en real-time in beeld gebracht.