Logserver

Rapportages: alles over gebruik en financiën netjes op een rijtje

Met Appguard Logserver faciliteert twee soorten rapportages:

  1. Gebruikersrapportages
  2. Financiële Rapporten (Kasrapporten)

Gebruikersrapportages

Hiermee kunt u bijvoorbeeld een overzicht opvragen van de verschillende (soorten) activiteiten die op een betaalautomaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld cumulatieve gegevens over het ophogen van het tegoed in het bibliotheeksysteem. Dit kan voor zowel de betaalautoma(a)t(en) als voor de publieke computers. De gebruikersrapporten geven antwoord op vragen als:
Voor hoeveel Euro is er geïnterneerd? Voor wel bedrag is het bibliotheektegoed opgehoogd?
Hoeveel uur is er gebruik gemaakt van gratis internet?

Kasrapporten

Cumulatieven per periode van zowel de betaalautomaat als de publieke pc’s. Afgezien van een kasrapport van de betaalautomaat kan bijvoorbeeld het totaalbedrag voor printjes in een bepaalde periode worden opgevraagd.

Een logisch overzicht geeft u de nodige informatie over de kas of gebruik van de betaalautomaat en appguard clients (publieke pc’s). Dit overzicht kan uitgeprint worden.