Contact

App B.V.
Brink 3 & 7
7963 AA Ruinen

T: 0522-47 33 33

Kvk: 04060031

Disclaimer

De verwerking van de gegevens op appsoftware.nl en de totstandkoming van appsoftware.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. App B.V. noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op appsoftware.nl en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via appsoftware.nl wordt aangeboden.

Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover App B.V. geen controle heeft. App B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Op grond van de informatie op appsoftware.nl dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. App B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk cq. beschikbaar zijn van appsoftware.nl voor de gebruiker.