Vensterpas

Gemeentelijke registratie en rapportage van buitenschoolse activiteitenvensterpas

Wat is de Vensterpas?

De Vensterpas is een speciale bibliotheekpas, waarmee kinderen een jaar lang onbeperkt kunnen deelnemen aan de naschoolse activiteiten van de Activiteitenladder. De pas is ontwikkeld door de Gemeente Groningen in samenwerking met de SKSG-Kinderopvang en Biblionet Groningen.

Hoe werkt de Vensterpas?

Kinderen kunnen zich aanmelden voor de activiteiten van een activiteitenkalender. Bij de activiteit (meestal bij een buurtcentrum o.i.d.) melden kinderen zich ter plaatse aan met de pas waarmee zij eveneens geregistreerd worden. Door een uitgebreide aanwezigheidsadministratie kunnen gemeentes de aanwezigheid van kinderen monitoren en kunnen er rapportages gegenereerd worden aan de hand van het succes (de opkomst) van de activiteiten.

Binnen de vensterpas applicatie is het mogelijk om de deelnemers te etiketteren/ categoriseren waardoor interessante statistieken kunnen worden gerapporteerd. Desgewenst kan e.e.a. gekoppeld worden aan een leerlingenvolgsysteem van het basisonderwijs of voortgezetonderwijs

Features van de applicatie:

 • Activiteitenbeheer
 • Evenementenbeheer
 • Ledenbeheer
 • Deelname registratie en rapportages per stad, wijk of deelnemer
 • Presentielijsten
 • Overzicht wijkrapportages
 • Import van excelbestanden
 • Import vanuit bibliotheeksysteem
 • Verwerking van ingelezen gegevens (gescande passen bij een activiteit)
 • Rapportage per wijk / per evenement e.a.
 • Beheer van scholen, wijken en activiteitenverzorgers