G!DS

App ontwikkeld al jaren aan de G!DSg!ds

Over G!DS

G!DS is een instrument voor het verzamelen, ordenen, beheren en presenteren van informatie. G!DS is een database met informatie over organisaties op het sociale en culturele vlak. Naast adressen zijn er ook meer over activiteiten, producten en diensten van circa 100.000 organisaties te vinden. G!DS is de sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken in Nederland. Iedere bibliotheek heeft G!DS in huis. Elke organisatie die behoefte heeft aan socialekaart-informatie kan daarvoor gewoon aankloppen bij de lokale non-profit informatie leverancier. Verder weg hoeft u het niet te zoeken. De enorme database die G!DS is bevat gegevens van alle mogelijke organisaties, op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. G!DS is net zo veelzijdig als de bibliotheek zelf. Ongeveer de helft van de gemeenten (ca. 200) en enkele provincies maken reeds gebruik van G!DS als databron voor hun digitale informatieloketten.  G!DS-informatie wordt inmiddels getoond op ruim 450 verschillende websites. G!DS is een landelijk bibliotheekproduct en juridisch eigendom van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De organisatie is ondergebracht bij de Stichting Bibliotheek.nl. In de lijn van de taakopdracht van de bibliotheken staat bij G!DS de betrouwbaarheid en kwaliteit van de informatie centraal.

Rol App

De rol van App bij de G!DS is niet zo zeer het idee, maar wel de gebruikte technieken en de kwaliteitsbewaking met betrekking tot wijzigingen in de software, zowel functioneel als technisch. App is maker van de software en is verantwoordelijk voor het beheer van de servers en het dataverkeer.